fbpx

Môj program

  • Chcem Európsku úniu, ktorá je verná svojej hodnotovej identite. EÚ bola založená na kresťanských hodnotách a len na týchto hodnotách je možné vybudovať stabilnú Európu, ktorá má budúcnosť a dokáže garantovať pokoj, slobodu, bezpečnosť a prosperitu. Európa musí chrániť ľudskú dôstojnosť každého človeka, základné ľudské práva a slobody, najmä právo na život a náboženskú slobodu ako v EÚ, tak aj mimo nej.
  • Chcem Európsku úniu, ktorá je priateľská k rodine a deťom a ústretová k mladým ľuďom. Európa má budúcnosť len ak bude mať stabilné a prosperujúce rodiny.
  • Chcem Európsku úniu, kde Slováci nie sú občanmi druhej kategórie, kde všetci majú rovnaké podmienky a príležitosti, zdravé potraviny a nie dvojakú kvalitu výrobkov. Podporou slovenských farmárov posilníme potravinovú sebestačnosť Slovenska. Vytvoríme nové pracovné príležitosti cez podporu malého podnikania v regiónoch aby rodičia nemuseli odchádzať od rodín. 
  • Chcem Európsku úniu, ktorá chráni pred bezpečnostnými hrozbami. Potrebujeme lepšiu ochranu vonkajších hraníc a užšiu spoluprácu členských krajín EÚ pri predchádzaní teroristickým útokom a stíhaní zločincov a teroristov.
  • Chcem Európsku úniu, ktorá je bližšie k ľuďom a ich záujmom. Dáva im reálne možnosti vyjadriť sa k budúcnosti tohto kontinentu. Má jasné a univerzálne pravidlá, nezaťažuje byrokraciou. 

ČO CHCEM PRESADIŤ

Dôstojnosť človeka

Človek je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Musíme sa usilovať o to, aby dôstojnosť človeka bola vždy zachovaná a nedotknuteľná. 

Náboženská sloboda

Sme svedkami mnohých útokov na slobodu vyznania nie len v krajinách s komunistickými alebo autokratickými vládcami, ale aj v modernej Európe. 

Rodina

Politici sa musia usilovať o to, aby rodina dokázala fungovať autonómne a aby bola bezpečným a stabilným prístavom pre jej členov. 

Subsidiarita

Niekedy máme pocit, že príliš veľa právomocí na seba preberá Európska únia. Je potrebné, aby vyššie úrovne riadenia riešili len úlohy, ktoré nižšie úrovne nedokážu efektívne riešiť. 

Bezpečnosť

Chceme sa v Európe cítiť bezpečne. Európa je náš domov a je potrebné, aby sme podnikali kroky, vďaka, ktorým sa rodiny i jednotlivci budú cítiť v Európe bezpečne. 

Zodpovednosť

Európska únia je nie umelý a vzdialený konštrukt. Európska únia sme my všetci a je potrebné, aby sme sa zodpovedne a aktívne podieľali na fungovaní Európkej únie.

Zostaňme v kontakte - záleží mi na vás.

Keď chcete vedieť, ako pokračuje moja kampaň a aktivity k ochrane rodiny a v sociálnej oblasti, prihláste sa do odberu newslettra.

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Miriam